وبلاگ

جدیدترین مطالب مشاوره در این سایت قرار می گیرد.

آخرین مطالب مشاوره

2018-09-08 01:52:48

خار پاشنه

توسط: مدیر

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮئیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎ است. ﺍﯾﻦ ...

کامل مطالعه کنید
بارگذاری مطالب بیشتر